EENZAME NOORD RACE

1988-2019

De Eenzame Noord Race is een non-stop wedstrijd/prestatietocht over ruim 50 mijl voor solozeilers met eenrompige kajuitschepen. Tevens is er na een daverend succes de afgelopen 5 jaar een dual handed race met/zonder Spi. De wedstrijd voert (tenzij er ingekort wordt) van Almere-Haven naar het keerpunt bij Broekerhaven en weer terug naar Almere-Haven. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij op de avond van vrijdag aanwezig zijn in de haven van de WSV Almere i.v.m. het controleren van de schepen en hun uitrusting.

Oorspronkelijke uitgangspunten

Het oorspronkelijke uitgangspunt voor de Eenzame Noord Race was dat het betaalbaar moest zijn voor zo’n beetje iedere kajuitzeilboot-schipper. Vandaar de eis van eenvoudig uitgeruste kajuitzeilboten en geen specifieke (in die tijd vaak duur uitgeruste) wedstrijdschepen.  Inmiddels is dat door de tijd grotendeels ingehaald en zijn de meeste toerschepen van nu beter uitgerust dan de wedstrijdschepen van toen. De eis voor deelname aan de Eenzame Noord Race is dan ook dat inschrijven mogelijk is voor enkelromps kajuitzeilboten waarvoor een standaard SW-factor beschikbaar is of waarvoor de organisatie zelf een realistische SW-factor kan bepalen. Overigens houdt het organiserend comité het recht om – gegeven het oorspronkelijke uitgangspunt – deelname van extreme wedstrijdschepen te weigeren.

Toelating deelnemers

In zijn algemeen geldt, dat schepen waarvan een SW-factor beschikbaar is, zich kunnen inschrijven.  Deze SW-factor zal zo goed als mogelijk door het wedstrijdcomité worden vastgesteld op basis van de gegevens en de  daarvoor geldende richtlijnen van het Verbond. Het wedstrijdcomité heeft het recht inschrijvingen of deelneming van reeds ingeschreven schepen alsnog te weigeren, als naar haar mening dit verantwoord is.

Een “harde” beperking aan deelnemende schepen vormt de Hollandse Brug met een veilige doorvaarthoogte van circa 12.75 m.

Veiligheids vereiste

Dual handed

Vanwege het grote succes tijdens het 25-jarig jubileum is het mogelijk om de wedstrijd/tocht dual-handed te varen. Dit wordt een afzonderlijke categorie met een eigen uitslag.

Als u de Eenzame Noord Race dual handed (met of zonder Spi) wilt varen kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. U dient dan tevens de naam van uw mede-opvarende op het inschrijfformulier te vermelden.

Kosten voor dit evenement

Het inschrijfgeld bedraagt €25, – en dient uiterlijk 22 mei op de rekening te staan. rekeningnummer: NL90RABO0301491410 (t.n.v. WSV Almere Haven met referentie ENR2021)

Na 22 mei bedraagt het inschrijfgeld €35, -. Ook als u zich al heeft ingeschreven en nog niet heeft betaald.

Naast het inschrijfgeld moeten ook de kosten voor het schippersdinerzijn betaald.

Inlichtingen

Algemene inlichtingen betreffende de “EENZAME NOORD RACE” worden verstrekt door:                          
Stijn Gommers – 0622881798
Annet Smid – 0652601437

Sluit Menu